Apraksts

Mācību komplekts Challenge 5 ir pēdējā, pamatskolas posmu noslēdzošā daļa.
Sešās nodaļās, kas tematiski sakārtotas pa 4 stundām un balstītas uz komunikatīvo pieeju, uzmanība pievērsta šādiem svešvalodu mācīšanas un mācīšanās aspektiem - skolēna motivētās mācīšanās izkopšanai, valodas mācīšanas prasmju vispusīgai attīstīšanai.
Komplektu papildina pamatskolas posmu aptveroša angļu-latviešu vārdnīca.
Lai skolēni sistemātiski un vispusīgi varētu sagatavoties centralizētajai 9. klases ieskaitei angļu valodā, darba burtnīcās aiz katras nodaļas dots izvērsts pielikums, kas apkopo pamatskolas gados apgūto valodas gramatisko un leksisko materiālu.
Komplektā vēl ietilpst: Activity Book 1; Activity Book 2; Tests; Teacher’s Guide.

Iesaki draugiem