Apraksts

Filozofijas doktora, profesora Andra Rubeņa grāmata Eiropas vēsturei veltītajā izdevumu ciklā, kurā ietilpst arī "Senā Romas kultūra", "Viduslaiku kultūra Eiropā", "Renesanses un reformācijas laikmeta kultūra Eiropā", "Renesanses filosofiski maģiskais reālisms", "Absolūtisma un apgaismības laikmeta kultūra", "19. gadsimta kultūra Eiropā", "20. gadsimta kultūra Eiropā".
Senā Grieķija bija neliels apgabals Vidusjūras baseinā, taču tajā dzima kultūra, kas iezīmēja vēlāko eiropeiskās attīstības ceļu, līdz ar to nosakot Rietumu kultūras specifiku. Šī kultūra nav zaudējusi savu nozīmi arī mūsdienās, it īpaši attiecībā uz dramaturģiju, filosofiju, tēlotājmākslu un citām kultūras vērtībām.
Pamatojoties uz jaunākajām pasaules pētnieku atziņām, autors grāmatā "Senā Grieķijas kultūra" saistošā veidā apraksta īpašu senās kultūras fenomenu un tam atbilstīgu cilvēku uzvedības modeli, domāšanas veidu un dzīves stilu. Unikālo Grieķijas kultūru – vienu no Eiropas civilizācijas stūrakmeņiem – viņš aplūko visā tās daudzveidībā, pievēršot uzmanību grieķu politiskajai kultūrai, reliģijai, vēsturiskajai domai, mākslai, literatūrai, dramaturģijai, zinātnei, dzīvesveidam un filozofijai.
Grāmata izmantojama kā mācību līdzeklis augstskolu studentiem, mākslas skolu un koledžu audzēkņiem un skolēniem kultūras vēstures un kulturoloģijas apguvei. Tā noderēs ikvienam, kuru interesē kultūras vēsture.

Iesaki draugiem