Apraksts

Mācību grāmatā vielas izklāsts sadalīts 115 stundās - visa mācību gada garumā atbilstoši Valsts Pamatizglītības standartam. Katrā stundā doti vidēji 7 - 10 uzdevumi klases darbam un 2 - 5 uzdevumi mājas darbam. Tomēr, ievērojot reāli iespējamās atšķirības gan mācību stundu skaitā, gan skolēnu zināšanu līmenī, strādājot ar šo mācību grāmatu, skolotājs var darbu variēt.

Iesaki draugiem