Apraksts

Glītrakstu burtnīcā jaunāko klašu skolēniem doti vingrinājumi rokraksta izkopšanai.

Iesaki draugiem