Apraksts

“Lasītāja gadagrāmata” paredzēta skolēnu lasītprasmes pilnveidei un rosina katram pašam izvēlēties grāmatu lasīšanai. Tā noderēs ikvienā mājā, kur aug jaunais lasītājs. Gadagrāmata aicina, lai lasīšana katrā ģimenē kļūst par patīkamu ieradumu, arī mamma, tētis, māsa, brālis vai kāds draugs var iesaistīties lasīšanas priekā, piedaloties lappušu izaicinājumā, līdzīgi kā soļu skaitīšanā.

Šis izdevums palīdzēs motivēt skolēnus veidot noturīgu lasīšanas prasmi: izvēlēties interesantu grāmatu, izteikt viedokli par to, ierakstot gadagrāmatā savas atziņas par izlasīto, paust savas emocijas, iekrāsojot sejiņas, uzspēlēt lasīšanas “LOTO”, veidot savu mīļāko grāmatu “plauktu”.

Katram noderēs arī padomi, kā lasīt un lietderīgi izmantot lasīšanas pauzes (atpūtināt acis, pavingrot), kā veidot piezīmes par izlasīto, kā plānot laiku un pateikt “nē” laika zagļiem.

Lasīšana attīsta skolēna iztēli, pilnveido un bagātina valoda. Kāpēc gan neuzrakstīt vēstuli kādam literāram varoni vai rakstniekam? To visu aicina darīt lasītāja gadagrāmata.

Lasīt ar prieku ir viens no jaukākajiem ieradumiem.

Lūdzam ņemt vērā, ka e-grāmatā saglabāts drukātās grāmatas izkārtojums.

Iesaki draugiem