Apraksts

Nonnas Gživačas un Marinas Jefremovas izstrādātais atbalsta materiāls skolotājiem “Кл@ссно! Krievu valoda 6. klasei. Книга для учителя. Kompetenču pieeja” noderēs skolotājiem, strādājot ar mācību komplektu “КЛ@ССНО! Krievu valoda 6. klasei”, kas paredzēts otrās svešvalodas apguvei pamatskolā.
Mācību līdzekļu komplektu apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2024. gadā.
Komplektā ietilpst divas mācību grāmatas (1. un 2. daļa), divas darba burtnīcas (1. un 2. daļa), audioieraksti un cits papildsaturs (darba lapas “Iesildām prātu!” un pašvērtējuma uzdevumi “Panākumu karte”).
Skolotāju grāmatā iekļauts mācību komplekta autoru izstrādātais satura apguves tematiskais plāns, sniegti komentāri par dažu uzdevumu un spēļu norisi, doti darba burtnīcā ievietoto krustvārdu mīklu un rēbusu atminējumi, kā arī publicēti visu audioierakstu teksti.

Iesaki draugiem