Apraksts

Mācību grāmatā realizēta lietpratības pieeja mācību saturam. Grāmata atbilst valsts pamatizglītības standartam ķīmijā pamatskolai un Skola2030 ķīmijas mācību priekšmeta programmas paraugam.

Daudzveidīgais un bagātīgi ilustrētais mācību satura izklāsts, kas ietver dabaszinātņu mācību jomas lielās idejas, motivē skolēnus mācīties, rosina veikt eksperimentus un apgūt pētnieciskās darbības prasmes.

Grāmatā iekļauti arī laboratorijas darbi, aprēķinu un dažādu domāšanas līmeņu uzdevumi, saites uz interaktīvajiem mācību materiāliem, ieteikumi skolēna pašnovērtējumam.

Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kas ļaus aplūkot videomateriālus un izpildīt vingrināšanās uzdevumus.

Iesaki draugiem