Apraksts

Populārā amerikāņu publicista starptautisko bestselleru autora Roberta Grīna (Robert Green, 1959) galvenais darbs, kas tulkots vairāk nekā 20 pasaules valodās, veltīts varas funkcionēšanas mehānismiem un psiholoģijai sabiedrībā un politikā.

Grāmatā autors četrdesmit astoņos likumos koncentrēti atklāj varas tūkstošiem gadu ilgo vēsturi, tās amoralitāti, viltību un nežēlību. Par starptautisku bestselleru kļuvušajā grāmatā Roberts Grīns novatoriski un neizskaistinātā veidā sintezējis Nikolo Makjavelli, Suņdzi, Karla fon Klauzevica un citu ievērojamu domātāju atziņas par varu.

Daži likumi aicina būt piesardzīgam (1. likums: Nekad neaizēno saimnieku) vai likt lietā viltību (39. likums: Duļķo ūdeni, lai noķertu zivis), citi mudina rīkoties neuzkrītoši (3. likums: Neatklāj savus nodomus) vai arī nežēlīgi (15. likums: Sagrauj ienaidnieku pilnīgi), tomēr – patīk tas mums vai nepatīk –, tie visi ir piemērojami reālām dzīves situācijām.

Grāmatā atklāts, kādu taktiku konkrētās situācijās pielietojušas tādas vēsturiskas personības kā karaliene Elizabete I, diplomāts Henrijs Kisindžers, izcilais 19. gadsimta amerikāņu antreprenieris F. T. Bārnums un citi, kuru rokās savulaik bijusi liela vara vai kuras spējušas manipulēt ar līdzcilvēkiem, vai arī, gluži otrādi, – kuras vara vajājusi vai izmantojusi.

Šie likumi fascinēs katru varas iegūšanā vai tās vērošanā ieinteresētu lasītāju, sagādās bagātīgu vielu pārdomām un vajadzības gadījumā nodrošināties pret varas tieksmi īstenot absolūtu kontroli.

No angļu valodas tulkojis Āris Jansons.

Iesaki draugiem