Apraksts

Darbā apkopota autores gūtā pieredze vidusskolā literatūras stundās, par galveno uzdevumu uzskatot ieinteresēta un vērīga lasītāja sagatavošanu. Grāmatā aprakstītas dažādas literatūrzinātnes teorijas par teksta interpretāciju: biogrāfiskā, socioloģiskā, psihoanalītiskā, Junga arhetipu teorija, jaunā kritika, strukturālā un hermeneitikas pieeja.

Iesaki draugiem