Apraksts

Vēlies iemācīties dažas sadzīvē nepieciešamas frāzes ukraiņu valodā, palīdzēt ukraiņu draugiem vai kolēģiem apgūt latviešu valodu?
Mazā, praktiskā UKRAIŅU-LATVIEŠU SARUNVĀRDNĪCA (Українсько-латиський розмовник) lieliski noderēs gan mācībās, gan savstarpējā saskarsmē. Tā ir tematiski sakārtota, neliela formāta, un to būs ērti gan ievietot somā, gan turēt uz galda darbā vai skolā.
Ar šīs vārdnīcas palīdzību iespējams sazināties latviešu vai ukraiņu valodā dažādās ikdienas situācijās: pastāstīt par sevi, pajautāt ceļu, iepirkties, neapmulst viesnīcā vai restorānā, nepieciešamības gadījumā droši doties pie ārsta vai iegriezties frizētavā, aptiekā, bankā utt.
Vārdnīcas sākumā sniegts latviešu valodas izrunas atšifrējums, kurā latviešu valodas skaņas pielīdzinātas atbilstošām skaņām ukraiņu valodā, lai palīdzētu lietotājam labāk apgūt izrunu.
Vārdnīca sastāv no 10 tematiskām nodaļām un pielikuma. Katrā nodaļā atradīsiet alfabēta secībā sakārtotu vārdu sarakstu, kā arī noderīgu frāžu krājumu par konkrēto tematu – jautājumus, lūgumus, atbildes, secinājumus, pieklājības frāzes un daudz ko citu. Savukārt pielikumā iekļauti pamata un kārtas skaitļa vārdi, mērvienības, krāsu, kalendāra mēnešu, nedēļas dienu nosaukumi, kā arī citu ikdienā bieži lietojamu vārdu saraksti.

Ukraiņu valodā tulkojis Volodimirs Ivanickis.


УКРАЇНСЬКО-ЛАТИСЬКИЙ розмовник містить слова та фрази, що потрібні для спілкування у найрізноманітніших життєвих ситуаціях.
Десять тематичних розділів містять:
- найчастіше вживані формули спілкування у формі типових фраз та висловів,
- фрази, що можуть стати в пригоді у складній ситуації,
- корисну довідкову інформацію.
Розмовник також можна використовувати як посібник для вивчення латиської мови.

Iesaki draugiem