Apraksts

Hollijas Dūhigas grāmata “Izprast un palīdzēt: UDHS, depresija, trauksme, OKT” balstās zinātniskos atklājumos, bet informāciju sniedz vienkāršā, saprotamā valodā, izskaidrojot pasaulē bieži sastopamās psihiskās slimības, to cēloņus, būtību un iespējamos risinājumus. Lasītājus uzrunā pacientu dzīves stāsti, personīgā pieredze, sastopoties ar psihiskām slimībām.
Pieredzes stāsti iedrošina uz psihiskām saslimšanām skatīties ar cerību, saprast, ka neesi vienīgais ar šāda veida problēmām un katrā situācijā ir izeja.
Grāmata ir ieteicama visiem jauniešiem, viņu vecākiem un tuviniekiem, lai izprastu nesaprotamās pārmaiņas savā veselībā, nenobītos, bet ar cerību turpinātu mācīties, strādāt un būt veiksmīgiem dzīvē.
Māris Taube,
ārsts psihiatrs,
Rīgas Stradiņa universitātes psihiatrijas un narkoloģijas katedras profesors

• Grāmata tapusi sadarbībā ar labākajiem bērnu garīgās veselības profesionāļiem.
• Krāsainie attēli un košais noformējums palīdz iedziļināties visai sarežģītās tēmās.
• Sniegta lietišķa pieeja bērnu un viņu ģimeņu garīgās veselības izzināšanai.
• Dotas metodes un praktiski padomi, kā sadzīvot ar garīgās veselības traucējumiem.

No angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite.

Iesaki draugiem