Apraksts

“Kas aug dabiskās pļavās?” – šādu jautājumu ir uzdevis gandrīz katrs. Augu sugu noteicējs būs labs ceļvedis ikvienam, kurš Latvijas pļavu augus vēlas iepazīt tuvāk. Ilustratīvajā sugu noteicējā ir aprakstīti gandrīz 200 augi un publicētas gandrīz 400 to fotogrāfijas.

“Kas dzīvo dabiskās pļavās?” – arī šādu jautājumu ir uzdevis gandrīz katrs. Dzīvnieku sugu noteicējs palīdzēs tuvoties un izzināt pļavās dzīvojošo dzīvnieku pasauli. Ilustratīvajā sugu noteicējā ir ietverti gandrīz 150 dzīvnieku apraksti un fotogrāfijas.

Augu sugu aprakstus papildina ikoniņas, kas norāda, vai augs ir izmantojams ārstniecībā, ir īpaši aizsargājams vai indīgs. Saudzējamo dzīvnieku aprakstiem pievienota ikoniņa “īpaši aizsargājama suga”.

Grāmatai papildu vērtību piešķir alfabētiskie rādītāji – ne tikai augu un dzīvnieku sugu latvisko nosaukumu, bet arī latīnisko nosaukumu rādītājs.

Grāmata ir divdaļīga: par augiem var lasīt no viena grāmatas gala, par dzīvniekiem, apmetot grāmatu ačgārni.

 

Apgādā Zvaigzne ABC sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu iznākusi brīnišķīga divpusēja grāmatiņa – sugu noteicējs “Kas aug dabiskās pļavās?/ Kas dzīvo dabiskās pļavās?”. To ir ērti paņemt līdzi pastaigā, un tajā apkopoti svarīgākie dati par augiem un dzīvniekiem kopā ar ērti pārskatāmām fotogrāfijām. Grāmatas sastādītāja – botāniķe Valda Baroniņa, viņa arī veidojusi augu aprakstus. Dzīvnieku aprakstus veidojuši pazīstami dabas eksperti: entomologs Voldemārs Spuņģis (bezmugurkaulnieki), ornitologs Aivars Petriņš (putni), rāpuļu un abinieku eksperts Andris Čeirāns (abinieki, rāpuļi), zīdītāju eksperte Līga Mihailova (zīdītāji).

Iesaki draugiem