Apraksts

Izdevums ieteicams santehnikas sistēmu speciālistu un notekūdeņu montieru profesionālās kvalifikācijas celšanai, būvniecības speciālo darba vadītājiem, projektu vadītājiem, projektētājiem, privātiem būvniekiem un mācību iestādēm.
Izdevums noderēs arī amatieriem, kuri plāno pārbūvēt savu dzīvojamo telpu, ūdensapgādes, notekūdeņu novadīšanas, vēdināšanas un apkures sistēmu.

Iesaka: Lietuvas santehniķu asociācija un Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte

Iesaki draugiem