Apraksts

Šīs darba burtnīcas saturs un struktūra ir saskaņota ar Daces Markotas un Guntas Šusteres mācību grāmatu "Ģeogrāfija 8. klasei".

Izdevumā iekļauti dažādu veidu un grūtības pakāpes uzdevumi, kas palīdzēs labāk izprast mācību grāmatā ietvertos tematus. Uzdevumi ir veidoti atšķirīgiem domāšanas dziļuma līmeņiem.

Liela uzmanība pievērsta tam, lai attīstītu skolēnu prasmi atrast informāciju, to apkopot un izvērtēt. Vairāki darbi pilnveidos skolēnu pētnieciskās prasmes. Darbs ar kontūrkartēm un digitālajām kartēm attīstīs un nostiprinās skolēnu kartogrāfiskās un matemātiskās prasmes. Viņi iemācīsies veidot skices un kartes, analizēt dabas procesus, izteikt un pamatot savu viedokli.

Iesaistoties kādā no piedāvātajiem sabiedriskajiem dabas projektiem, skolēni pilnveidos ieradumu darboties ilgtspējīgi un uzņemties atbildību.

E-grāmatā ērti izmantojamas saites uz tajā minētajiem ārējiem resursiem.

Iesaki draugiem