Apraksts

Grāmata darba aizsardzības speciālistiem un citiem profesionāļiem, kas ikdienā veic darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumā.

Tā noderēs arī tiem, kas studē vai nesen sākuši darba aizsardzības speciālista pienākumu pildīšanu un kuriem bieži vien pirmais jautājums ir: ar ko sākt?
Grāmata tapusi, apkopojot ilggadēju darba pieredzi un zināšanas par darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanas praktisko jomu. Tajā sniegtas atbildes uz jautājumiem par ikdienas darbiem un norādes, kur meklēt informāciju milzīgajā datu, noteikumu un faktu gūzmā.
Ērtākai un vienkāršākai darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildīšanai rokasgrāmatā sniegti arī dokumentu paraugi.

Iesaki draugiem