Apraksts

Inta Lemešonoka ir pedagoģijas zinātņu doktore, karjeras konsultante, rokasgrāmatu “Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā” un “Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā” autore. 2021. gada oktobrī Starptautiskās karjeras atbalsta asociācijas IAEVG organizētajā pasaules konferencē viņa saņēma “Karjeras atbalsta balvu 2020”. Karjeras atbalsta balvas konkurss ir VIAA iniciatīva, ko atbalsta Eiropas Komisijas Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla programma Euroguidance, lai izteiktu atzinību karjeras attīstības atbalsta jomā iesaistītām personām par izcilu veikumu un sasniegumiem.

Jaunās grāmatas mērķis ir piedāvāt skolotājiem, skolēniem un arī skolēnu vecākiem iepazīties ar faktoriem, kuri ietekmē skolēnu un skolotāju pašizjūtu skolā. Piedāvāti padomi un metodes, kā uzlabot skolēnu un skolotāju pašizjūtu. Satura izklāstā izmantoti 2019. gadā un 2020. gadā anketēšanā un intervijās gūtie secinājumi par skolotāju, skolēnu un viņu vecāku savstarpējām attiecībām un skolēnu un skolotāju pieredzes stāsti.

Autore piedāvā praktiskus vingrinājumus skolēnu socializācijas prasmju attīstīšanai klases, sociālo zinību, vizuālās mākslas, literatūras stundās, radošus uzdevumus un mākslas terapijas uzdevumu paraugus darbam klasē, ārpusstundu nodarbībās un mājās. Grāmata ilustrēta ar skolēnu darbiem, kuri atspoguļo viņu pašizjūtu mājās un skolā.

Iesaki draugiem