Apraksts

Magnētiskā saliekamā ābece ir mācību līdzeklis bērniem. Praktiski darbojoties ar šo komplektu, bērns ne tikai iepazīs un iemācīsies burtus, bet arī rotaļīgi apgūs sākotnēju lasītprasmi. Vārdu salikšana no burtiem vēlāk dos neatsveramu ieguldījumu rakstītprasmes apguvē.
Komplektā ietilpst magnētiskas kartītes ar 130 burtiem (katrs alfabēta burts vairākos eksemplāros), 84 attēliem un vārdiem un 20 cipariem. Kastītes vāks veidots kā magnētiskā tāfele, uz kuras var salikt vārdus, likt burtus atbilstoši attēliem un veikt citus interesantus uzdevumus.
Pieaugušajiem noderēs ieteikumi, kā darboties ar magnētisko saliekamo ābeci.

АЗБУКА. Касса букв, цифр и слов является учебным пособием для детей.
При помощи этого комплекта ребёнок не только познакомится с буквами, но и в игровой форме освоит и укрепит первые навыки чтения. Практика складывания слов из букв окажет благоприятное влияние также на формирование навыков письма.
Значительную роль в развитии навыков детей, безусловно, играет помощь и поддержка взрослого. Похвалите ребёнка каждый раз, кода ему удаётся правильно назвать букву или цифру, сложить или прочитать слово.
Комплект состоит из магнитной доски, 130 магнитных букв алфавита, 84 магнитных карточек с картинками и словами, 20 магнитных цифр, рекомендаций для взрослых.
Пусть занятия с этим комплектом будут весёлыми и занимательными!

Iesaki draugiem