Apraksts

Grāmatas autors Edvards de Bono ir radošās domāšanas pamatlicējs, kas starptautisku atpazīstamību ieguvis ar grāmatu „Sešas domāšanas cepures”. De Bono padomus izmantojuši daudzi pazīstami uzņēmumi, tostarp Nokia, IBM, Statoil, Siemens, Bank of America, kā arī vairāku valstu valdības.
Sešas domāšanas cepures māca uz jebkuru ideju, problēmu, procesu paskatīties no sešiem dažādiem skatpunktiem. Katrs no skatpunktiem (jeb domāšanas kategorijām) tiek asociēts ar vienu no sešām domāšanas cepurēm. Sešu domāšanas cepuru metodi ar panākumiem var lietot ikviena ļaužu grupa – kā valdības, zinātnieki un uzņēmēji, tā arī bērnudārza audzēkņi. Kādai ģimenei šī metode ir palīdzējusi izlemt par lauku mājas pirkšanu, savukārt sapulču vadītāji ar tās palīdzību var novērst bezjēdzīgas diskusijas, kuru dēļ sanāksmes mēdz norisināties pat piecas reizes ilgāk nekā patiesībā būtu nepieciešams. 
Sešu cepuru metode ir, iespējams, vissvarīgākā pārmaiņa cilvēku domāšanā pēdējo 2300 gadu laikā. Tā ikvienam no mums ļauj attīstīt spēju radīt oriģinālas idejas un vērtības, kas var izmainīt pasauli.

Iesaki draugiem