Apraksts

Mācību grāmatā realizēta lietpratības pieeja mācību saturam. Grāmata atbilst valsts pamatizglītības standartam fizikā pamatskolai un Skola 2030 fizikas mācību priekšmeta programmas paraugam.

Daudzveidīgais un bagātīgi ilustrētais mācību satura izklāsts, kas ietver dabaszinātņu mācību jomas lielās idejas, motivē skolēnus mācīties, rosina veikt eksperimentus un apgūt pētnieciskās darbības iemaņas.

Grāmatā iekļauti arī laboratorijas darbi, aprēķinu un dažādu domāšanas līmeņu uzdevumi, saites uz interaktīvajiem mācību materiāliem, ieteikumi skolēna pašnovērtējumam.

E-grāmatā ietverts digitāls papildsaturs – interaktīvi uzdevumi un video ar teorijas izklāstiem un procesu attēlojumiem. Šis papildsaturs pieejams arī grāmatas drukātajā versijā.

Iesaki draugiem