Apraksts

Valsts Āgenskalna ģimnāzijas skolotājas Anita Vanaga, Daiga Pātaga un Agnese Puķe ir radījušas laboratorijas darbus literatūrā un latviešu valodā, lai motivētu skolēnus apgūt latviešu valodu un literatūru un veidotu prasmi pārbaudīt paveikto.

Iespējams, skolēni bieži vien uzdod jautājumu: “Kāpēc tas jāapgūst?” Šie darbi palīdzēs rast atbildi uz minēto jautājumu. Tie veido izpratni par līdzīgo un atšķirīgo laboratorijas darbu izstrādē dabaszinātņu un humanitārajā jomā, attīsta prasmi izmantot mācību informāciju un resursus temata izpratnei un pilnveido prasmi veikt pašvērtējumu un diskutēt par to. Darbi piedāvā veidot kopsavilkumu iegūtajām prasmēm, izprast jaunās valodas vai kultūras parādības, sasaistīt tās ar mūsdienu norisēm. Tieši tas skolēnam sniegs pārliecību, ka apgūstamais temats ir šodienas dzīvē noderīgs: iegūtos faktus un secinājumus skolēns varēs izmantot ballēs vērtējamos noslēguma pārbaudes darbos, rakstot domrakstu, argumentēto eseju, radošu darbu, referātu.

Darbi var kļūt par ierosmi projektam vai zinātniskās pētniecības darbam, bet galvenokārt paša erudīcijai valodas un literatūras izmantošanā savā kultūras pieredzē.

E-grāmatā ir ērti izmantojamas saites uz grāmatā minētajiem ārējiem resursiem.

Iesaki draugiem