Apraksts

Burtnīca ir paredzēta 2. klases 1. semestrim. Tajā ir piedāvāti uzdevumi valodas prasmju attīstībai. Lineatūrā ir doti burtu savienojumu un vārdu rakstības paraugi.

Iesaki draugiem