Apraksts

Mācību grāmatā realizēta lietpratības pieeja mācību saturam. Grāmata atbilst valsts pamatizglītības standartam fizikā pamatskolai un Skola 2030 fizikas mācību priekšmeta programmas paraugam.

Daudzveidīgais un bagātīgi ilustrētais mācību satura izklāsts, kas ietver dabaszinātņu mācību jomas lielās idejas, motivē skolēnus mācīties, rosina veikt eksperimentus un apgūt pētnieciskās darbības iemaņas.

Grāmatā iekļauti arī laboratorijas darbi, aprēķinu un dažādu domāšanas līmeņu uzdevumi, saites uz interaktīvajiem mācību materiāliem, ieteikumi skolēna pašnovērtējumam.

Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kas ļaus aplūkot videomateriālus un izpildīt vingrināšanās uzdevumus.

Grāmatas 1. nodaļa

 

Grāmatas saturs
1. nodaļa. Kā siltums izplatās
un maina ķermeņu īpašības?.................... 7
1.1. Siltums un temperatūra............................ 8
1.2. Siltumkustība un ķermeņu izplešanās.... 11
1.3. Siltumvadīšana........................................ 15
1.4. Konvekcija................................................ 19
1.5. Siltumstarojums...................................... 23
1.6. Siltuma daudzums.................................. 26
1.7. Vielas agregātstāvokļa maiņa................. 30
1.8. Kušana un sacietēšana............................ 33
1.9. Iztvaikošana un kondensācija................. 38
1.10. Kurināmais un sadegšana..................... 40
Kopsavilkums un jēdzienu skaidrojums........ 46
2. nodaļa. Kur un k ā rodas elektrība?... 47
2.1. Elektriskie lādiņi...................................... 48
2.2. Elektriskais lauks..................................... 51
2.3. Elektrostatiskā indukcija. Vadītāji
un izolatori............................................... 54
2.4. Elektrizācijas izpausmes......................... 57
2.5. Strāvas avoti............................................ 60
2.6. Elektriskais spriegums............................ 63
2.7. Strāvas stiprums...................................... 66
2.8. Elektriskā pretestība. Oma likums.......... 70
2.9. Īpatnējā pretestība.................................. 74
Kopsavilkums un jēdzienu skaidrojums........ 78
3. nodaļa. Kā ikdienā izmanto
elektrību?................................................... 79
3.1. Virknes slēgums....................................... 80
3.2. Paralēlais slēgums................................... 84
3.3. Elektriskās strāvas darbs ........................ 88
3.4. Elektriskās strāvas jauda......................... 90
3.5. Elektroenerģijas ražošana....................... 93
3.6. Elektroenerģijas patēriņš........................ 96
Kopsavilkums un jēdzienu skaidrojums...... 100
4. nodaļa. Kā magnētisms darbojas
cilvēku labā?............................................. 101
4.1. Pastāvīgie magnēti................................ 102
4.2. Magnētiskais lauks................................ 105
4.3. Elektriskās strāvas magnētiskā
darbība................................................... 108
4.4. Elektromagnēts un elektromotors........ 110
4.5. Elektriskais ģenerators.......................... 113
4.6. Fizikālie lauki mums apkārt.................. 116
Kopsavilkums un jēdzienu skaidrojums...... 120
5. nodaļa. Kā elektromagnētiskie
viļņi palīdz uztvert apkārtējo
pasauli?...................................................... 121
5.1. Elektromagnētiskie viļņi........................ 122
5.2. Radioviļņi un mikroviļņi........................ 125
5.3. Gaismas izplatīšanās............................. 129
5.4. Gaismas atstarošanās........................... 132
5.5. Gaismas laušana.................................... 135
5.6. Lēcas...................................................... 137
5.7. Redzes korekcija.................................... 141
5.8. Krāsu veidošanās................................... 143
5.9. Infrasarkanais starojums un
ultravioletais starojums......................... 146
5.10. Rentgenstarojums un gamma
starojums............................................... 149
Kopsavilkums un jēdzienu skaidrojums...... 153
6. nodaļa. Kur es atrodos Visumā?........ 155
6.1. Saules sistēma........................................ 156
6.2. Planētu raksturojums............................ 160
6.3. Saule un citas zvaigznes........................ 163
6.4. Zvaigžņu izvietojums............................. 166
6.5. Galaktikas............................................... 170
6.6. Visuma uzbūve....................................... 174
6.7. Teleskopi Visuma izpētei....................... 177
6.8. Pasaules modeļi..................................... 180
Kopsavilkums un jēdzienu skaidrojums...... 184

Iesaki draugiem