Apraksts

Tematiskais plāns bioloģijā 8. klasei veidots atbilstoši projekta “Skola 2030” izstrādātajam un VISC ieteiktajam mācību priekšmeta programmas paraugam un satura izklāsta secībai skolēna grāmatā. Autore sastādījusi plānu, kas atbilst divām bioloģijas stundām nedēļā, t. i., 70 bioloģijas stundām gadā. Mācību satura izklāsts sadalīts 4 nodaļās un tām atbilstošajās apakšnodaļās, norādot to apguvē sasniedzamos rezultātus, mācīšanās aktivitātes un resursus.

Iesaki draugiem