Apraksts

Šajā izdevumā abas speciālistes dalās ar jaunākajām atziņām un ierosinājumiem, kas balstās uz gadu gaitā vadītajos semināros gūto atgriezenisko saikni. Viņu ieteiktās efektīvās komunikācijas metodes un paņēmieni piedāvā novatorisku pieeju dažādu attiecību un uzvedības problēmu risināšanai.

Tekstu papildina un labāk izprast palīdz brīnišķīgas karikatūras, kas ilustrē aprakstītās situācijas. Jūs uzzināsiet, kā
• tikt galā ar bērna negatīvajām jūtām – vilšanos, sarūgtinājumu, dusmām utt.;
• izrādīt dusmas, nenodarot pāri bērnam;
• veicināt bērna vēlmi sadarboties;
• novilkt stingras robežas, saglabājot labvēlību;
• izmantot alternatīvas sodam un izteikt atzinību;
• veicināt bērna patstāvību;
• mierīgā ceļā risināt konfliktsituācijas ģimenē.

ADELE FĀBERE (Adele Faber) un ELĒNA MAZLIŠA (Elaine Mazlish) ir starptautiski atzītas bērnu un pieaugušo saskarsmes ekspertes, kuru vienkāršo un cieņpilno pieeju atzinīgi novērtējuši vecāki un profesionāļi visā pasaulē. Viņu ieteikumi ļauj veidot attiecības ar jebkura vecuma bērniem tā, lai tās radītu mazāk stresa un sniegtu lielāku gandarījumu.

No angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska.

Iesaki draugiem