Apraksts

Mācību grāmata saturiski aptver daļu no jaunā integrētā un kompetencēs balstītā mācību priekšmeta vidusskolā “Vēsture un sociālās zinātnes” optimālā līmeņa kursa. Mācību grāmata galvenokārt veltīta vēstures, reliģijas un politikas sasniedzamo rezultātu apguvei.

Grāmatas saturs veidots, izmantojot jaunākās pedagoģiskās atziņas un paņēmienus. Katra temata ietvaros jaunietim būs iespēja uzzināt, kā apskatītie vēstures notikumi ietekmē mūsdienas, kur savā dzīvē viņš personiski jau ir saskāries ar tiem, kādos citos mācību priekšmetos un jomās iespējams papildināt un paplašināt zināšanas un izpratni. Visi uzdevumi grupēti pēc līmeņiem: zināšanas, analītiskās prasmes, problēmu risināšana un radošā darbība. Viedokļu apmaiņai un kolektīvai diskusijai klasē piedāvāti diskusiju temati. Katra temata noslēgumā grāmatas lietotājiem pieejami arī digitāli testi pamatzināšanu un izpratnes pārbaudei, lietojot viedierīces vai datorus.

Grāmatas “Vēsture un sociālās zinātnes. Vēsture, reliģija un politika” saturs veidots pēc autora izstrādātās programmas:

PROGRAMMA vēstures sasniedzamo rezultātu apguvei.

Apgādā Zvaigzne ABC tiks izstrādātas divas mācību grāmatas, kas optimālā līmeņa kursa “Vēsture un sociālās zinātnes” ietvaros būs veltītas ekonomikas un politikas jautājumiem.

Autors stāsta par mācību grāmatu

Iesaki draugiem