Apraksts

Komplektizdevumā iekļautie audiomateriāli ir pieejami šeit.

Daudzi krievu valodas skolotāji jau iepazinuši un izmanto savā darbā jauno mācību komplektu “100 уроков русского. Krievu valoda vidusskolai, 1. daļa.”, kas paredzēts krievu valodas kā otrās svešvalodas apguvei vidusskolā (vispārīgais apguves līmenis – B1).

Mācību komplekta Skolotāja grāmatā (Книга для учителя) iekļauts mācību komplekta metodiskais raksturojums;
mācību satura un skolēnam plānoto sasniedzamo rezultātu pārskats (to skaitā caurviju prasmju apguvei izmantoto uzdevumu apraksts);
ieteikumi skolēna mācību sasniegumu vērtēšanai;
klausīšanās uzdevumu teksti;
krustvārdu mīklu atminējumi, palīgmateriāls darbam ar frazeoloģismiem un papildu norādes atsevišķu uzdevumu veikšanai.

Iesaki draugiem