Apraksts

Pa biezu mežu pelēns naski iet,
To lapsa pamana, un viņš tai garšīgs šķiet.

Taču lapsa ir mazākā no attapīgā pelēna problēmām.
Jau drīz viņam ceļā stājas pūce, čūska un...
Palīgā! Ak nē! Bubulis!

"Moderna klasika.", Observer,

No angļu valodas atdzejojusi Ieva Strelēvica.

Iesaki draugiem