Apraksts

100 УРОКОВ РУССКОГО ir mācību līdzekļu sērija krievu valodas kā svešvalodas apguvei vidusskolā.

Autores veidojušas šīs sērijas mācību līdzekļus tā, lai skolēni varētu 
● paplašināt vārdu krājumu,
● padziļināt krievu valodas gramatikas zināšanas,
● meklēt un analizēt informāciju krievu valodā,
● attīstīt domāšanu, radošumu, patstāvību un saziņas prasmi.

Komplektizdevuma izveidē ņemti vērā Eiropas Padomes izstrādātie dokumenti Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvē un Eiropas valodu portfelis, kā arī pilnveidotais mācību saturs un pieeja vispārējā izglītībā.

Mācību e-grāmatai ir pievienots digitāls papildsaturs – audioieraksti, kas atvieglos pedagoga un skolēnu darbu. Šis papildsaturs pieejams arī grāmatas drukātajā versijā.

Skolotāju ērtībai publicējam daļu Skolotāja grāmatas materiālu.
• 100 УРОКОВ РУССКОГО. Krievu valoda vidusskolai. 1. daļa. Mācību komplekta vispārīgs raksturojums.

Iesaki draugiem