Apraksts

Mācību grāmata "RAIBĀ PASAULE. 3. klase. Dabaszinības" ir paredzēta visam mācību gadam. Tā ir izstrādāta, pamatojoties uz IZM VISC piedāvāto dabaszinību mācību priekšmeta programmu "Dabaszinības 1. -6. klasei".

Grāmatas izveidē ir ievērots gadalaiku princips. Mācību grāmatas saturā ir iekļauti temati: "Zeme Saules sistēmā", "Rudens", "Orientēšanās dabā", "Skaņa", "Kustība", "Ziema", "Zemes virsma", "Siltuma joslas", "Ķermeņi un vielas", "Enerģija", "Magnēti", "Pavasaris", "Vasara".

Grāmatā ietvertā informācija rosina skolēnus izzināt pasauli, veikt vienkāršus pētījumus, novērojumus un eksperimentus, apgūt dabaszinātņu jēdzienus, ievērot drošības noteikumus, saudzēt dabu.

Grāmatu ir apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2018. gadā.

Iesaki draugiem