Apraksts

Uzdevumu krājums ir komplektizdevumā ar mācību grāmatu Baiba Āboltiņa, Silva Januma Matemātika 7. klasei. Tam tā pat kā mācību grāmatai ir 2 daļas. Uzdevumu krājuma nodaļas un paragrāfi atbilst mācību grāmatas izkārtojumam. Krājumā iekļauti uzdevumi, kas atbilst pamatizglītības standartam matemātikā, kā arī sarežģītāki uzdevumi, kuri paredzēti tiem, kas matemātiku apgūst padziļināti.

Uzdevumu krājumu paredzēts izmantot
darbam stundā, apgūstot un nostiprinot jauno vielu,
darbam mājās,
pārbaudes darbos, jo uzdevumi ir sakārtoti tā, ka pāra numuru un nepāra numuru piemēru uzdevumu grūtības pakāpe ir vienāda.

Uzdevumu krājuma 1. daļa satur piecas nodaļas.
1. Ievads planimetrijā
2. Leņķi, to veidi
3. Lineāras algebriskas izteiksmes un lineāri vienādojumi
4. Ievads kombinatorikā un varbūtību teorijā
5. Lineāras nevienādības

Iesaki draugiem