Apraksts

Mūzikas mācību komplekts 2. klasei veidots pēc līdzīga principa kā 1. klasei. Komplektā ietilpst mācību grāmata, burtnīca un skolotāja grāmata.
Vienai mācību stundai grāmatā atvēlēts viens atvērums: kreisajā pusē dziesma, labajā – teorētiskās vielas izklāsts, vingrinājumi un praktiski uzdevumi. Liela uzmanība pievērsta 1. klases vielas atkārtojumam.

Iesaki draugiem