Apraksts

Grāmatas autore Ārija Talce savu darba dzīvi ir veltījusi cēlam mērķim, cenšoties integrēt krievvalodīgos jauniešus mūsu sabiedrībā, mācot tiem ieklausīties latviešu valodas skaistajā skanējumā un palīdzot izprast gramatikas sarežģītos likumus. Autore dalās pieredzē, kā viegli iemācīties latviešu valodu.

Šī grāmata palīdzēs:
pareizi lietot atsevišķu vārdšķiru vārdu formas un iesaistīt tās teikumos;
iemācīties dažādu vārdšķiru vārdu izrunu un rakstību;
paplašināt vārdu krājumu;
pievērst uzmanību svarīgākajiem sintakses un interpunkcijas jautājumiem;
attīstīt interesi par latviešu valodu un pareizu tās lietojumu.

Grāmatā piedāvāti arī vingrinājumi un pašpārbaudes testi.

Iesaki draugiem