Apraksts

"Mazā latviešu valodas pareizrakstības rokasgrāmata" ir iznākusi atjaunotā izdevumā (iepriekš "Palīdzi, māsiņ!").

Šī rokasgrāmata domāta pašmācībai – galvenokārt pareizrakstības praktisko iemaņu pilnveidošanai. Ortogrāfijas un interpunkcijas nodaļā aplūkotas nozīmīgākās pareizrakstības likumības, piedāvāti praktiski padomi un pārbaudes diktāti, kuros akcentētas apgūstamās likumības. Pēdējā nodaļā aplūkotas raksturīgākās kļūdas vārdu, vārdu grupu izvēlē un lietojumā teikumā.

Šī rokasgrāmata palīdzēs nostiprināt, padziļināt un pārbaudīt savas latviešu valodas zināšanas, īpaši noderēs skolēniem, gatavojoties eksāmeniem.

Iesaki draugiem