Apraksts

Izmēģini šeit!

Izglītības iestāžu pirkumi internetā

Materiāla instalēšanas un lietošanas pamācība

Interaktīvais mācību materiāls “Fizika 8.–9. klasei 1. daļa” izdots kā papildmateriāls pamatskolas fizikas kursam, kurā iekļauts 41 temats. Materiāls ir lokalizēts un veidots atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām pamatizglītības standarta prasībām fizikā. Materiālā iekļautie temati papildina jebkuru mācību grāmatu, taču vislabāk šos materiālus izmantot kopā ar Ilgoņa Vilka jauno komplektu “Fizika 8. klasei” un “Fizika 9. klasei”. Materiālu var izmantot stundu laikā skolotāja vadībā, fakultatīvu nodarbībās, uz interaktīvās tāfeles, kā arī individuāli uz mājas datora.

 Fizika ir aizraujošs mācību priekšmets, ja to apgūst, izmantojot dažādu procesu simulācijas, eksperimentu demonstrējumus, teorijas izklāstus animāciju un video formā, ļoti daudzveidīgus interaktīvus uzdevumus ar tūlītēju atgriezenisko saikni, kā arī virkni papildrīku – skaidrojošo vārdnīcu, kalkulatoru, ķīmisko elementu periodisko tabulu ar aprakstiem un rīku piezīmju veikšanai.

 Strādājot ar šo materiālu, skolēni var nostiprināt un papildināt savas zināšanas, sagatavoties ieskaitēm, pārbaudes darbiem, eksāmeniem, kā arī apgūt fiziku patstāvīgi mājās, bet skolotāji – padarīt savas stundas aizraujošākas, dinamiskākas, neparastākas un atraktīvākas, demonstrējot mācību vielu uz interaktīvās tāfeles vai klasē ar projektoru. Tā ir arī iespēja ietaupīt laiku, izmantojot jau sagatavotus interaktīvus materiālus.

Apgūstiet eksaktās zinātnes mūsdienīgi ar aizraujošiem interaktīvajiem mācību materiāliem!

 “Fizika 8.–9. klasei 1. daļa” ir iekļauti šādi temati (ar * norādīti sarežģītāki temati):

1. Ievads fizikā
2. Spēki
3. Spēka mērīšana
4. Līdzsvars
5. Pārvietojums, attālums un ātrums
6. Paātrinājums*
7. Kustības grafiks
8. Līklīnijas kustība
9. Spēks un paātrinājums
10. Impulss*
11. Inerce
12. Berze
13. Gaisa pretestība
14. Pretdarbības spēks
15. Gravitācija
16. Lidojumi kosmosā
17. Mākslīgie pavadoņi
18. Gāzes, šķidrumi un cietas vielas
19. Vielas īpašības
20. Blīvums
21. Temperatūra
22. Termiskā izplešanās*
23. Gāzu izplešanās*
24. Spiediens
25. Šķidruma spiediens
26. Gaisa spiediens
27. Cēlējspēks
28. Ķermeņu peldēšana
29. Svārstības
30. Rezonanse*
31. Skaņa
32. Infraskaņa un ultraskaņa
33. Skaņas mūzikā
34. Skaņas intensitāte*
35. Doplera efekts*
36. Gaismas atstarošanās
37. Sfēriski spoguļi*
38. Gaismas laušana
39. Lēcas
40. Acs
41. Krāsas

 Lejupielādējamais materiāls ir identisks DVD formāta materiālam "Fizika 8.–9. klasei. 1. daļa. Interaktīvs mācību materiāls".

Tehniskā specifikācija: 1 GHz Intel Pentium III vai līdzvērtīgs procesors; 1 GB RAM; ar DirectX 9 savietojama integrētā 128 MB videokarte; 600 MB vietas uz cietā diska; Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2000 vai XP; Adobe Flash Player 8 vai jaunāks.

Iesaki draugiem