Apraksts

Pirmo reizi latviešu bērni saņem grāmatu, kurā ierunāts latviešu klasiķa dzejnieka Jāņa Poruka pazīstamais dzejolis “Tracis”.
Dzejoli papildina brīnišķīgi un mīļi mākslinieces Agijas Stakas zīmējumi. Grāmatu pētīt, lasīt un septiņos skaņu celiņos ierunāto tekstu klausīties bērns var gan viens pats, gan kopā ar vecākiem.
Dzejoli ierunājis aktieris Dainis Bērziņš.

Iesaki draugiem