Apraksts

Mācību grāmata Matemātiskās analīzes elementi vidusskolai paredzēta vidējās izglītības posma matemātikas satura apgūšanai.

Matemātikā un daudzos tās lietojumos citās zinātnēs un praksē svarīga nozīme ir tādiem jēdzieniem kā funkcija, robeža, atvasinājums, diferenciālis, integrālis. Ar šiem un citiem jēdzieniem saistītie jautājumi ir pamats plašai matemātikas nozarei, ko sauc par matemātisko analīzi. Matemātiskās analīzes plašie lietojumi ir viens no iemesliem, kāpēc šīs zinātnes pamati ir galvenā matemātikas disciplīna augstskolu tehniskajās un dabaszinātņu fakultātēs. Matemātiskās analīzes elementus māca arī ģimnāzijās.

Šī grāmata sistemātiski ir lasāma tad, kad lasītājs ir jau apguvis vairākus algebras un trigonometrijas jautājumus vidusskolas kursa apjomā. Tāpēc tā ir paredzēta kā mācību līdzeklis galvenokārt ģimnāziju skolēniem, taču šo grāmatu atbilstoši savām interesēm, var izmantot arī citi vidējo iestāžu skolēni, studenti un skolotāji, jo galvenie analīzes jautājumi ir aplūkoti diferencēti, dažādos līmeņos.
Mācību grāmatā doti daudzveidīgu uzdevumu atrisināšanas piemēri. Tajā ir iekļauti arī uzdevumi.

Grāmatai ir divas daļas.

Mācību grāmatas 2. daļa satur divas nodaļas
4. Funkcijas integrālis
5. Diferenciālvienādojumu teorijas elementi

Iesaki draugiem