Apraksts

Šajā grāmatā agronome, populāro izdevumu “Sējas un ražas avīze” un “Dārza kalendārs” ilggadējā autore

Ilze Žola stāsta par savu pieredzi mūsdienās aktuālajā bioloģiskās dārzkopības jomā.

Grāmatā īsi apskatīti dārzkopības galvenie novirzieni un to attīstība Latvijā. Lielākā uzmanība veltīta bioloģiskajai metodei – no tās pamatprincipiem līdz dārzniekam kā dārza veidotājam un kopējam. Autore atklāti stāsta par savām veiksmēm un arī neveiksmēm bioloģiskajā saimniekošanā.

Lasītājs uzzinās
* kādas priekšrocības dod dabiska vide un dabas daudzveidība dārzā;
* kā veidot dzīvu un veselīgu augsni;
* kāda nozīme ir augsekai un kultūraugu maiņai;
* kā cīnīties ar nezālēm un vai tas vienmēr ir nepieciešams;
* cik svarīga ir augu aizsardzība kā profilakse.

Grāmatā atrodami arī praktiski ieteikumi un norādes uz citiem literatūras avotiem, kas papildinās zināšanas botānikā, augu aizsardzībā un citās ar bioloģisko dārzkopību saistītās jomās.

Iesaki draugiem