Apraksts

AIVARS KĻAVIS
Vairāk nekā 20 prozas grāmatu autors. Tostarp arī bērniem un pusaudžiem. Literatūrai nopietni pievērsies, vēl mācoties vidusskolā. Par vēsturisko romānu ciklu “Viņpus vārtiem” 2012. gadā saņēmis Baltijas Asamblejas balvu un Latvijas Literatūras gada balvas 2012. speciālbalvu. Tieši pēc šī cikla pabeigšanas, pie kura autors strādāja 10 gadus, radusies ideja uzrakstīt romānu pusaudžiem par pirmbaltiem un senvēsturi.

“Par to, kā mūsu tālie senči jeb pirmbalti nonāca līdz Baltijas jūrai, vēstures grāmatās parasti ir tikai dažas rindkopas. Bet patiesībā tas bija viens no lielākajiem, pārsteidzošākajiem, mīklainākajiem, noteikti arī traģiskākajiem notikumiem cilvēces vēsturē. Turklāt toreiz, kad cilvēku vidējais vecums bija ap 30 gadu, milzu loma notiekošajā bija gados jauniem un pat ļoti jauniem cilvēkiem. Visticamāk, tieši viņiem nereti vajadzēja uzņemties atbildību ne tikai par savu ģimeni, bet arī dzimtu vai pat visu cilti. Lai gan tiešu rakstisku liecību par tā laika notikumiem nav, pateicoties arheoloģijai un citām ar vēsturi saistītām zinātnēm, ir pietiekami daudz materiālu, lai mēs varētu iztēloties, kā tas notika. Cik sarežģīts bija šis ceļš un kā tas atsaucas mūsdienās.”

EMĪLS MOZGA
Mācās Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 8. klasē. Aizraujas ar grafisko mākslu, programmēšanu un ģitārspēli.
“Zīmējot ilustrācijas šai grāmatai, mēģināju iztēloties, ka aizraujošos un brīžiem skarbos notikumus piedzīvoju es pats vai līdzīga vecuma zēns. Tie cilvēki romānā ir ļoti seni mūsu priekšteči, un rakstnieks attēlojis viņu ceļu paaudžu paaudzēs līdz nonākšanai šeit – Latvijā. Reizēm gan nebija viegli izdomāt, kā to visu attēlot, bet dažreiz idejas radās pavisam nepiemērotā brīdī. Piemēram, stundu laikā.”

Iesaki draugiem