Apraksts

Skolēniem, kuriem jāapgūst dabaszinātnes, īsts palīgs būs komplekts "Tik aizraujoši!  Jaunais zinātnieks". Tajā ietilpst vairāk nekā 30 vienkāršu un aizraujošu eksperimentu apraksts un aprīkojums to veikšanai. Veicot eksperimentus, jaunais pētnieks iepazīs vairākas jomas: maņas; ūdens; gaisma un krāsa; spēki; dzīvība un Zeme; dabas produkti. Pie katra eksperimenta norādīts tā veikšanai nepieciešamais laiks, grūtības pakāpe un mājās atrodamas izejvielas. Eksperimenta apraksta otrā pusē var pārbaudīt, kas un kāpēc tā ir noticis, uzzināt, kā zinātnes atklājumi tiek izmantoti ikdienā, un arī interesantus faktus par attiecīgo procesu. Eksperimenti rosinās bērnu zinātkāri. Izzinot bioloģijas, fizikas, ķīmijas un ģeogrāfijas procesus, viņi iepazīs un izpratīs apkārtējo pasauli.  Šajos eksperimentos bērniem var palīdzēt arī pieaugušie. 

No franču valodas tulkojusi Dace Markota.

Iesaki draugiem