Apraksts

Grāmatas autore Gundega Kampe-Pērsone ir bioloģe, kas specializējusies zīdītāju izpētē. Grāmatas galvenajā daļā aprakstītas visas līdz šim Latvijas faunas sarakstā iekļautās sugas - šo dzīvnieku morfoloģija, izplatība, dzīvesveids, barošanās un vairošanās. Papildinformācijā lasītājs atradīs īsus aprakstus par galvenajām zīdītāju sugām, kuras Latvijas teritorijā bija izplatītas pēc pēdējā leduslaikmeta, tomēr pašlaik šeit vairs nav sastopamas, kā arī pilnu Latvijas zīdītājdzīvnieku sugu aprakstu un to aizsardzības statusu.

Autore šo grāmatu ir iecerējusi gan esošajiem un topošajiem speciālistiem dabas jomā, gan tiem, kuriem vienkārši ir interese par visu dzīvo.

Autores oriģinālzīmējumus var apskatīt vietnē www.kampepersson.com

Iesaki draugiem