Apraksts

V. Hausmaņa, J. Kalniņa, B. Kalnača, I. Kalniņas, G. Bībera, Dz. Vārdaunes raksti par M. Zīverta daramaturģiju, kā arī informācija par lugu iestudējumiem.

Iesaki draugiem