Apraksts

Izdevumā ir ietverti
3., 4. un 5. klases matemātikas pamatprasības raksturojoši uzdevumi;
skolēnu mācību sasniegumus diagnosticējoši darbi par 3., 4. un 5. klases matemātikas pamatjautājumiem;
metodiski ieteikumi skolotājiem (arī padomi vecākiem) skolēnu raksturīgo kļūdu novēršanai;
uzdevumu, kā arī dažādu vingrinājumu atbildes un risinājumi.


Iesaki draugiem