Apraksts

Ir patīkami redzēt cilvēku ar raitu gaitu, staltu stāju, brīvām, atraisītām kustībām. Šāds cilvēks ir arī vairāk pārliecināts par sevi. Un visi vēlas izaudzināt vispusīgi attīstītus cilvēkus. Tomēr, pavērojot bērnus dažādās darbībās, kustībās un spēlēs, dažkārt nākas secināt – bērnam ir nepietiekami attīstīta līdzsvara saglabāšanas spēja, stāvot vai atrodoties kustībā. Savukārt nepareizs kustību stereotips rāpojot vai skrienot ik brīdi ietekmē arī stāju.

Vieni no svarīgākajiem labas veselības priekšnosacījumiem ir sensoro sistēmu attīstība, līdzsvara sajūtas attīstība un pareizas stājas attīstība. Turklāt arī bērna intelektuālajai, sociālajai un emocionālajai attīstībai ir cieša saistība ar sajūtu orgānu darbības kvalitāti. Jāņem vērā arī zinātnieku atzinums, ka vidēji 4–5 gadu vecumā bērniem līdzsvara sajūtas attīstībā ir sensitīvais periods – spēja noturēt līdzsvaru attīstās visstraujāk. Tāpēc šajā vecumā vajadzētu bērnus vingrināt izpildīt daudz sarežģītākas kustības nekā iepriekš.

Grāmatā aprakstīti un ilustrācijās attēloti dažādas grūtības pakāpes soļošanas, skriešanas, mešanas un ķeršanas, kā arī sporta spēļu vingrinājumi bērnu līdzsvara sajūtas attīstībai. Atsevišķas nodaļas veltītas dažādu inventāra priekšmetu izmantošanai un veiklības un kustību rotaļām, tostarp tādām, kuras var organizēt brīvā dabā.

Autore cer, ka šajā grāmatā sniegtais materiāls ierosinās vecākus un citus atbildīgos pieaugušos ne tikai vingrināt bērnus, bet arī kopā ar viņiem izbaudīt kustību prieku un veikt vissvarīgāko uzdevumu – nodrošināt bērniem labu veselību.

Iesaki draugiem