Apraksts

Turpinot iesākto pamatskolas vēstures komplektizdevumu, autores Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra Misāne un Ligita Straube arī 9. klašu skolēniem piedāvā bagātīgu tekstuālo izziņas materiālu, daudzveidīgus uzdevumus zināšanu atkārtošanai un nostiprināšanai, kā arī vizuālos materiālus, kas palīdzēs izprast 20. gadsimta un šī gadsimta sākuma vēsturiskos notikumus. Mācību e-grāmatā iespējams palielināt attēlus, kartes, diagrammas, kā arī izmantot pievienotos ārējos resursus, kurus norādījušas autores.

E-grāmatā ietverts digitāls papildsaturs – darba lapas, kā arī palielināti attēli, diagrammas, kartes no grāmatas. Šis papildsaturs pieejams arī grāmatas drukātajā versijai pievienotajā CD. E-grāmatā ir ērti izmantojamas saites uz grāmatā minētajiem ārējiem resursiem. Saites ir aktīvas darba publicēšanas brīdī. Lūdzam ņemt vērā, ka šie resursi var tikt mainīti, laboti, papildināti vai dzēsti jebkurā brīdī. Apgāds Zvaigzne ABC nav šī satura izstrādātājs un neatbild par e-grāmatā iekļauto ārējo resursu aktualitāti un atbilstību.

Iesaki draugiem