Apraksts

Grāmatā iekļautie vingrinājumi paredzēti matemātikas jēdzienu izpratnes padziļināšanai un matemātikas apgalvojumu, teorēmu un formulu satura izpratnei. Tā domāta skolēniem darbam mājās, jo gandrīz visiem vingrinājumiem ir dotas atbildes vai norādes risināšanai, un darbam klasē skolotāja vadībā.

Iesaki draugiem