Apraksts

Komplektizdevumā iekļautie audiomateriāli ir pieejami šeit.

100 УРОКОВ РУССКОГО ir jauna mācību līdzekļu sērija krievu valodas kā svešvalodas apguvei vidusskolā.

1. daļas komplektā ietilpst:
● Mācību grāmata
● Darba burtnīca
● Audioieraksti
● Skolotāja grāmata

Autores veidojušas šīs sērijas mācību līdzekļus tā, lai skolēni varētu
● paplašināt vārdu krājumu,
● padziļināt krievu valodas gramatikas zināšanas,
● meklēt un analizēt informāciju krievu valodā,
● attīstīt domāšanu, radošumu, patstāvību un saziņas prasmi.

Komplektizdevuma izveidē ņemti vērā Eiropas Padomes izstrādātie dokumenti Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvē un Eiropas valodu portfelis, kā arī pilnveidotais mācību saturs un pieeja vispārējā izglītībā.

Publikācijas

Iesaki draugiem