Apraksts

E-grāmata pieejama arī Apple Books

"Šī monogrāfija – rūpīgi pamatots pārskats par cilvēces mēģinājumiem saprast sevi – ir unikāls zinātnisks darbs, mācību līdzeklis un izziņas avots vienlaikus. Bagātīgais sarežģītas informācijas klāsts pasniegts dzīvā, spilgtā un saprotamā veidā, veicinot lasītāju interesi par psiholoģijas attīstību tiklab Eiropā, kā Amerikā."
Juris Dragūns, Ph.D., Dr.h.c. 

Kolektīvā monogrāfija “Psiholoģijas vēsture” sniedz orientierus daudzveidīgajā psiholoģijas ainā, palīdzot izprast mūsdienu psiholoģijas komplicēto dabu. Autores darbā aplūko
* psiholoģijas priekšvēsturi,
* psiholoģijas kā patstāvīgas zinātnes veidošanos dažādās pasaules valstīs,
* dominējošās psiholoģijas skolas un virzienus,
* psiholoģijas attīstību Latvijā.

Psiholoģijas vēstures kopsakarību izklāstu papildina sociālkulturālā konteksta raksturojums un konkrētu personību devuma apskats.

Monogrāfija būs noderīga psihologiem, dažādu augstākās izglītības programmu studentiem, docētājiem un pētniekiem, kā arī visiem, kuri interesējas par psiholoģiju vai savā ikdienas profesionālajā darbībā izmanto psiholoģijas zināšanas.

Iesaki draugiem