Apraksts

Книга посвящена Силе Жизни – энергии, что пронизывает всю Вселенную и есть во всем живом. Издревле Силу Жизни умели развивать и сохранять на Востоке, там разработаны хорошо известные и популярные системы работы с этой энергией. Одна из самых известных и на Востоке, и на Западе – китайский цигун.

В этой книге известный врач и преподаватель цигуна Игорь Борисович Кудрявцев знакомит вас с Солнечным Цигуном – разработанным им за более чем 30 лет практики комплексом упражнений и приемов цигун-массажа. Туда входит классика цигуна из Китая и современные научные разработки Запада. Солнечный Цигун эффективен, безопасен и проверен на практике. Он дает равновесие, мир и силу – а это в сбою очередь ведет к радостной и энергичной жизни.

В этой книге описаны три составные части Солнечного Цигуна – утреннее пробуждение, работа с суставами и статический цигун, укрепляющий спину и дающий спокойствие. Кроме того, в книге подробно описано, как сформулировать свою цель и достичь ее. Есть много интересного об энергетических центрах, активных точках и Энергетической Защите, за которую отвечает вэй ци, «внешняя энергия» – китайцы умеют ее укреплять, а вот мы пока не очень – теперь научимся!

Автор говорит: «Все, о чем говорится в книге, – реально работает. Здесь нет «воды» – типа истории Древнего Китая, биографии Будды и т.д. Только практика. Проверенная и подтвержденная моим долгим врачебным опытом. Просто берите и делайте!»

Grāmata veltīta Dzīvības Spēkam – enerģijai, kas caurauž visu pasauli un katru dzīvu būtni. Jau izsenis Dzīvības Spēks īpaši lolots Austrumos, kur izstrādātas daudzas sistēmas tā vairošanai; viena no populārākajām un Rietumos pazīstamākajām ir tieši ķīniešu ciguns.

Šajā grāmatā pazīstamais ārsts un ciguna skolotājs Igors Kudrjavcevs piedāvā iepazīt Saulaino cigunu – viņa izstrādātu vingrojumu un masāžas kompleksu, kurā apvienoti klasiskās ķīniešu medicīnas paņēmieni un jaunākie Rietumu zinātniskie atklājumi. Saulainais ciguns ir efektīva un praksē pārbaudīta metode. Tā dod līdzsvaru, mieru un spēku, radošu, enerģijas un prieka piepildītu dzīvi. Šis komplekss ietver sevī trīs vienkāršus elementus: rīta masāžu, locītavu atvēršanu un statiskā ciguna vingrojumus. Tie nodrošina brīvu enerģijas cirkulāciju un līdz ar to – veselību un vitalitāti gan ķermenim, gan garam.

Iesaki draugiem