Apraksts

Neirolingvistiskā programmēšana (NLP) ir mācība, ar kuras palīdzību katrs var pilnveidot savu dzīvi, izvirzīt sev vēlamus mērķus un sasniegt tos.
Grāmata adresēta cilvēkiem, kas interesējas par praktisko psiholoģiju un iespējām pašiem noteikt savu dzīves kvalitāti. Tā vairos NLP piekritēju pulku, jo lasītāji iepazīs NLP patieso, cilvēkam draudzīgo būtību, kas ļauj izmantot zemapziņas vareno spēku.
Tie lasītāji, kas jau iepazinuši NLP mācību un veiksmīgi to pielieto savā dzīvē, varēs iepazīties ar vairākām jaunām NLP tehnikām, kas līdz šim latviešu valodā nav publicētas.
Izlasot grāmatu, lasītāji izpratīs cilvēka prāta unikālās iespējas un ar pavisam vienkāršiem līdzekļiem iemācīsies izdarīt pozitīvas korekcijas savā dzīvē.

Iesaki draugiem