Apraksts

Vai tautai ir tiesības gāzt netaisnīgu valdnieku? Vai demokrātija patiešām ir labākā valdīšanas forma? Un vai karš ir attaisnojams? Vēstures gaitā ļaudis ir uzdevuši sev šos un citus fundamentālos jautājumus par labāku valdīšanu, bet lielie domātāji ir meklējuši uz tiem atbildes un piedāvājuši savus risinājumus.
Populāri sarakstītajā grāmatā "Politika" lasītājam tiek piedāvāts ieskats politisko ideju vēsturē, kā arī doti īsi un kodolīgi skaidrojumi, kurus papildina diagrammas un asprātīgas ilustrācijas, kas apspēlē mūsu tradicionālos priekšstatus par politiku.
Grāmatā aprakstītas vairāk nekā 100 inovatīvas idejas politikas vēsturē, tās saturs aptver politikas tematus sākot ar senajām politiskajām idejām un viduslaiku politiku līdz pat 20. gadsimta pasaules kariem un modernajai politikai.
Grāmatā iekļauta politisko terminu vārdnīca un ziņas par tādiem politiskajiem domātājiem kā Platons, Konfūcijs, Džons Loks, Kārlis Markss, Ļevs Trockis un Mao Dzeduns.

Jaunu informāciju un vielu pārdomām šajā grāmatā atradīs gan zinātkāri skolēni un studenti, gan jebkurš politikas vērotājs.

No angļu valodas tulkojis Āris Jansons

Iesaki draugiem